Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 72)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

Thursday, May 25, 20235:07 PM(View: 17)

2-4LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

Thursday of the Seventh Week of Easter
https://www.youtube.com/watch?v=foK8DIk_TjQ

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Hr 4,16

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 22,30 ; 23,6-11

Con cũng phải làm chứng tại Rô-ma nữa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

22 30 Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

23 6 Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị : “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu ; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử.” 7 Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. 8 Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần ; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. 9 Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ : “Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy ?” 10 Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn.

11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói : “Hãy vững lòng ! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.”

Đáp ca : Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11 (Đ. c.1)

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
2Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ,
5aChúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.”

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

7Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

9Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
10Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

Tung hô Tin Mừng : Ga 17,21

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 17,20-26

Xin cho họ được hoàn toàn nên một.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Ca hiệp lễ : Ga 16,7

Chúa nói : “Thầy nói thật với anh em :

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em,

vì nếu Thầy không ra đi,

Đấng bào chữa sẽ không đến với anh em.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-XIN YÊU THƯƠNG HỌ

“Điều gì ngăn cách lòng người với Thiên Chúa, thì cũng khiến họ xa rời tha nhân” (Edmund Burke).

Nhưng Đức Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ và chúng ta nữa điều ngược lại. Người ở trong Cha và ở trong các môn đệ. Người đưa họ vào sự hiệp nhất trong Thiên Chúa, nhờ vậy họ mãi mãi được sống, được yêu thương, được nên hoàn thiện. Sự thông phần của con người vào tình hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa chính là cùng đích của kế hoạch cứu độ, là tận điểm của lịch sử nhân loại. Khi ấy, mỗi người chia sẻ phúc phận làm con Thiên Chúa trong ánh sáng chan hòa của tình yêu và sự sống vĩnh cửu.

Quả thật, Đức Giêsu đã không cầu xin Chúa Cha điều gì khác cho chúng ta ngoài tình yêu và sự sống. Ở nơi Đức Giêsu, tình yêu và sự sống cũng chính là bản thân Người, Đấng được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Cha, xin nhận lời Con Chí Thánh Cha cầu khẩn mà cho chúng con được sống và được yêu. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC gặp gỡ các thành viên của Gia đình dòng Ơn gọi

Trưa thứ Hai 22/5/2023, gặp gỡ khoảng 2.000 thành viên của Gia đình dòng Ơn gọi, Đức Thánh Cha cầu chúc họ “luôn là không gian rộng mở để đón tiếp mọi người và quan tâm đến ơn gọi; một nơi cầu nguyện và phân định cho những người tìm kiếm; một nơi an ủi cho những người bị thương tổn; một nơi của Chúa Thánh Thần”. Ngài cũng khuyến khích họ đừng nản lòng trước những khó khăn và hãy tiến bước với lòng dũng cảm.

Gia đình Dòng Ơn gọi gồm các linh mục, nữ tu, và các Nhánh khác nhau theo linh đạo yêu thương của đấng sáng lập là Thánh Giustino Maria Russolillo. Nhiều nhóm giáo dân cũng chia sẻ đặc sủng và linh đạo của Dòng. Dòng hiện có mặt tại 15 quốc gia.

Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân kỷ niệm một năm Đấng Sáng lập dòng được tuyên thánh. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên tìm hiểu xem sứ điệp nào Thánh Giustino để lại cho con cái để canh tân việc đi theo Chúa.

Nhắc lại động lực thúc đẩy chủng sinh trẻ Giustino lập dòng, là chăm sóc cho các ơn gọi, Đức Thánh Cha chỉ ra 3 con đường để thực hiện đặc sủng của dòng; đó là: cầu nguyện, loan báo và truyền giáo.

Cầu nguyện

Trước hết là cầu nguyện, bởi vì đó là gốc rễ của mọi hoạt động và mọi công tác tông đồ của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Ưu tiên hàng đầu không phải là công việc, cơ cấu và tổ chức của chúng ta, mà là cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta bước vào tinh thần chiêm niệm và thờ phượng, Chúa biến đổi chúng ta và chúng ta có thể phản ánh tình yêu của Chúa Cha cho những người chúng ta gặp trên đường”. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa phản chiếu trên khuôn mặt của chúng ta, sự dịu dàng và tình yêu của Người trong các cử chỉ của chúng ta, niềm vui của Người trong trái tim của những người hoàn toàn hiến thân cho Người.

Loan báo Tin Mừng

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng. Trong bối cảnh mà ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa đang mai một và đức tin đang suy yếu, “chúng ta thấy cần phải trở lại với công cuộc loan báo Tin Mừng: loan báo Lời Chúa, truyền đạt nội dung đức tin một cách đơn sơ và say mê, và đồng hành với mọi người trong việc phân định của họ. Điều này cần thiết trong Giáo hội: năng lực hoạt động tông đồ của chúng ta trước hết phải được hướng đến việc gặp gỡ và lắng nghe, đồng hành trong sự phân định.”

Tinh thần truyền giáo

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên Dòng Ơn gọi hãy luôn vun trồng và đổi mới tinh thần truyền giáo. Nhắc lại lời thánh Giustino: mỗi tu sĩ Dòng Ơn gọi là một nhà truyền giáo, chứng nhân của Tin Mừng, Đức Thánh Cha mời gọi họ sử dụng những gì hữu ích để thông truyền niềm vui của Tin Mừng, để đối thoại với người trẻ, để thể hiện sự gần gũi cho các gia đình, để làm phong phú hoạt động nhân đạo, đặc biệt là những gì diễn ra trong lĩnh vực giáo dục.” (CSR_2018_2023)

Hồng Thủy - Vatican News