Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 27)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 71)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 54)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 50)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 85)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 56)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

Thứ Hai 08/01/2018 – Tuần 1 quanh năm Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Sunday, January 7, 20188:10 PM(View: 1413)
8-1Thứ Hai 08/01/2018 – Tuần 1 quanh năm, Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Gioan làm chứng về Chúa Giêsu.
Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mc 1,7-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

13 Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

16 Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN

1. Ghi nhớ:

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho Anh em nhờ nước: còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Mc 1, 7-8)

2. Suy niệm:

Thánh Mác-cô giới thiệu ông Gioan là Tiền hô của Chúa Giêsu, là sứ giả dọn đường cho Người. Lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả tập trung vào Chúa Giêsu và làm chứng về Chúa Giêsu. Ở thời này, dân Do Thái mong chờ Đấng Thiên Sai Cứu thế đến. Với lời giảng dạy đầy khôn ngoan của ông Gioan, kêu gọi mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo tới ông, thú tội, ăn năn và sám hối trở về.  Ông là Tiền Hô của Chúa Giêsu và cũng là sứ giả dọn đường cho Chúa. Thế nên ông xác định rõ ràng: “ Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người rửa anh em trong Thánh Thần”, đây mang ý nghĩa Chúa Giêsu chuẩn bị thực hiện cuộc xuất hành mới.

Phép rửa nhờ nước của ông Gioan là khởi đầu cho một cuộc hoán cải hay sự sám hối để trở về với Chúa, nhằm thanh luyện tâm hồn, để trông đợi Đấng Mê-si-a sẽ đến. Còn phép rửa của Chúa Giêsu khi Người thuyết phục được ông Gioan nhận làm phép rửa cho Chúa, ngay sau khi vừa lên khỏi mặt nước: “ Người thấy tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng; Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” chính là phép rửa của Người trong Thánh Thần. Đây mang ý chỉ toàn thể công trình cứu độ do Chúa Giêsu khai mạc với công cuộc thánh hóa cánh chung nhờ Thánh Thần. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là khởi đầu cuộc tạo thành mới. Thánh Thần xuống trên Đức Giêsu là để tấn phong và xác nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Thiên Chúa đã hứa. Đức Giêsu: Người là Quân Vương được xức dầu tấn phong để cai trị muôn dân, đồng thời Người là Con Một yêu dấu của Chúa Cha được dâng hiến làm lễ vật trong hy lễ, Người tôi trung của Thiên Chúa có nhiệm vụ rao giảng, thực hiện công cuộc cứu độ muôn dân.

Bài Tin Mừng hôm nay,  mỗi người giáo dân được đã được lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa và tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Người, được tha thứ tội nguyên tổ và được tái sinh trở nên con cái Thiên Chúa. Đó là một hồng ân rất cao cả Thiên Chúa dành sẵn cho mọi người. Vì vậy mỗi người chúng ta cố gắng quyết tâm từ bỏ tội lỗi, ham mê tiền tài danh vọng, sống xứng đáng làm con cái Thiên Chúa, và Người sẽ dành sẵn triều thiên vinh quang đời sau cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa , chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã trao tặng cho mọi người, Người đã  lập ra bí tích Rửa tội để ban ơn tha tội giúp chúng con vượt qua cơn cám dỗ, yếu đuối của tội lỗi, hầu chúng con an tâm sống trong bình an chuẩn bị cho hành trang, tìm về quê Trời mai sau. Amen.

M. Liên