Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 47)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 42)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 60)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 90)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 202)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 111)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 70)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/01/2018) CÓ GẶP ĐƯỢC CHÚA MỚI CÓ THỂ THEO CHÚA

Tuesday, January 9, 201810:07 AM(View: 818)
mdCHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/01/2018)

CÓ GẶP ĐƯỢC CHÚA MỚI CÓ THỂ THEO CHÚA

” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.”

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,35-42):

(35) Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."  (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.  (38) Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế ?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?" (39) Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

(40) Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. (41) Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói:  "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). (42) Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,35-42):

2.1 Gio-an Tiền Hô đã giới thiệu Đức Giê-su với hai môn đệ thân tín của mình và ngược lại:  

Đúng là Gio-an Tiền Hô đã làm tròn trách nhiệm dọn đường cho Chúa Cứu Thế khi ông giới thiệu Đức Giê-su cho hai môn đệ thân tín của mình là An-rê và Gio-an: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy Gio-an Bao-ti-xi-ta biết rõ chân dung đích thực của Đức Giê-su như thế!

2.2 Đức Giê-su mời hai môn đệ của Gio-an đến ”nhà” mình:

Đức Giê-su thấy hai môn đệ thân tín của Gio-an đi theo mình thì liền hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Một câu hỏi mở để An-rê và Gio-an hỏi thêm một câu khác: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" Đức Giê-su đã đáp lại một cách lịch sự và hào phóng:  "Đến mà xem."

2.3 Hai môn đệ thân tín của Gio-an đến gặp Đức Giê-su và ở lại với Người:  

Hai ông An-rê và Gio-an đã nắm bắt cơ hội ngàn năm một thuở: ”Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.”  Sách Tin Mừng không cho biết những gì đã xẩy ra trong buổi chiều và tối hôm ấy. Nhưng ngày hôm sau An-rê đã đem em mình là Si-mon đến gặp Đức Giê-su và Si-mon đã trở thành người thứ ba trong bốn môn đệ đầu tiên của Đức Giê-su. Người môn đệ đầu tiên thứ bốn là Gia-cô-bê, em Gio-an.

2.4 Ngày nay người ta không thể gặp Chúa Giê-su như các môn đệ đầu tiên, vì Chúa Giê-su đã về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp Người trong Thánh Thể, trong Thánh Kinh, trong Hội Thánh và trong những con người mà chúng ta gặp, nhất là trong những con người bé mọn của xã hội.

III. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,35-42):

3.1 Vai trò của người  trung gian, người môi giới:

Đúng là Gio-an Tiền Hô đã làm tròn trách nhiệm của người trung gian, người môi giới giữa Đức Giê-su và hai môn đệ thân tín của mình là An-rê và Gio-an. Đến lượt mình An-rê cũng đóng vai trò người trung gian, người môi giới giữa Đức Giê-su và em mình là Si-mon. Gio-an cũng đóng vai trò người trung gian, người môi giới giữa Đức Giê-su và em mình là Gia-cô-bê. Bốn môn đệ đầu tiên của Đức Giê-su đều do có sự giới thiệu mà thành.

3.2 Tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ và khám phá cá nhân

Trung gian, môi giới là cần thiết và quan trọng. Nhưng điều cần thiết và quan trọng hơn là việc gặp gỡ và khám phá cá nhân của người trong cuộc. An-rê và Gio-an đã đến tận ”nhà” của Đức Giê-su đệ gặp riêng Người và có kinh nghiệm cá nhân về Người.  

3.3 Hai ý tưởng trên có thể ứng dụng vào nhiều lãnh vực/sinh hoạt tôn giáo:  

Ví dụ: a) giới thiệu Thiên Chúa và Giáo Hội Công giáo cho những người không công giáo mà mình quen biết, gặp gỡ.

b) giới thiệu Hội Đoàn, Khóa Thánh Kinh, Giáo Lý, Cuốn Sách hay... cho những người công giáo mà mình quen biết.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,35-42):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian,
con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban Đức Tin cho con qua gia đình và giáo xứ;
con chúc tụng Chúa vì Chúa đã huấn luyện đào tạo con nên người;
con ngợi khen Chúa vì Chúa đã chọn con làm người trung gian, làm người môi giới giữa các người trong khu phố và các học viên các lớp Giáo Lý, Thánh Kinh và Chúa.

Xin Chúa giúp con chu toàn trọng trách mà Chúa đã giao cho con.
Con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn ngàn đời. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sài-gòn ngày 09 tháng 01 năm 2018