Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 40)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 44)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 24)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 34)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 29)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 29)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 31)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 62)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 38)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.
Sunday, September 12, 202111:35 AM(View: 50)
Tôi cầu nguyện để Chúa luôn đụng chạm đến bạn, mặc dù bạn ở bất cứ nơi nào trong lúc này. Hãy nhớ rằng lúc bạn cảm thấy mình cô đơn, trong ngôi nhà của mình thì bạn không bao giờ cô đơn.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B (28/01/2018) CHÚA GIÊ-SU LÀ THẦY DẬY VÀ LÀ ĐẤNG TRỪ QUỶ

Tuesday, January 23, 20189:08 PM(View: 1379)
Sacred-HeartCHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B (28/01/2018)

CHÚA GIÊ-SU LÀ THẦY DẬY VÀ LÀ ĐẤNG TRỪ QUỶ

Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi,
khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,21-28):

(21) Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
(23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên (24) rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" (25) Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" (26) Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. (27) Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" (28) Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,21-28):

2.1 Đức Giê-su giảng dậy có uy quyền:
Đức Giê-su giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Các kinh sư giảng dậy bằng cách clặp đi lặp lại những lời có sẵn trong sách Luật, không có hồn, không có xác tín, không có đời sống chứng tá đi kèm. Còn Đức Giê-su thì tràn đầy Thần Khí, tràn đầy lòng mến và xác tín cao độ về những lời Người giảng. Vì Người chính là Lời của Thiên Chúa!

2.2 Đức Giê-su trừ quỷ cách hiệu quả:  
Các kinh sư không có khả năng trừ quỷ vì họ thiếu cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Còn Đức Giê-su thì tràn đầy Thấn Khí, tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa, siêng năng ăn chay và cầu nguyện không ngừng. Người là Con Một của Thiên Chúa, luôn kết hiệp mật thiết với Cha!

2.3 Dân chúng hết sức thán phục Đức Giê-su:
”Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.”  Hệ quả ấy là tất yếu. Nhưng Đức Giê-su không lấy đó làm quan trọng. Quan trọng là Thiên Chúa Cha được tôn vinh và nhiều người được cứu độ.

III. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,21-28):

3.1 Làm thế nào để lời giảng dậy của chúng ta lôi cuốn, đánh động người nghe?
Các linh mục, các giảng viên các Khóa Thánh Kinh, các giáo lý viên, các bậc cha mẹ và các huynh trưởng cần học với Chúa Giê-su để lời giảng dậy của mình lôi cuốn đánh động người nghe. Nếu chỉ là những lời giảng xuông rỗng tuếch, không có hồn, không sức sống, không xác tín và không đời sống chứng tá đi kèm thì không thuyết phục được giáo dân, học viên, con em mình.

3.2 Làm thế nào để chúng ta chiến thắng ma quỷ?
Ma quỷ chỉ sợ những người sống chay tịnh và cầu nguyện vì những người ấy đầy Thần Khí  và sức mạnh của Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã khẳng định trong Phúc âm là chỉ có ăn chay và cầu nguyện, các tông đồ mới cò sức chống trả được Sa-tan.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,21-28):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Thầy dậy và là  Đấng khử trừ ác thần. Chúng con rất cần đến Chúa, vì chúng con u-mê tăm tối và luôn bị cám dỗ bởi Sa-tan, thế gian và xác thịt. Xin Chúa đến giúp chúng con và ở với chúng con đêm ngày.
Cũng xin Chúa ban sức mạnh cho những lời giảng dậy của chúng con để những người nghe chúng con được tác động.
Con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn ngàn đời. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sài-gòn ngày 22 tháng 01 năm 2018