Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 41)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 68)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 59)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 103)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 78)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 86)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 90)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 91)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 97)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 118)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi để Đánh Bại Dự Luật 1

Thursday, September 29, 20229:41 AM(View: 273)

cmcvatrethoTuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi để Đánh Bại Dự Luật 1

Người Công Giáo Liên Kết để Bảo Vệ và Nâng Đỡ Các Phụ Nữ, Trẻ Em và Gia Đình

Kinh Đọc Hàng Ngày trong Tuần Cửu Nhật

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu nhất của chúng con, xin đoái nhìn chúng con, là con của Mẹ. Chúng con khiêm tốn đến cầu xin cùng Mẹ.

Nơi Mẹ, Đấng Tác Tạo Sự Sống đã mặc lấy đầy đủ nhân tính con người.

Vì ơn cứu rỗi của chúng con, Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng con.

Ngài đã cho chúng con thông phần sự sống đời đời nhờ vào ơn Chúa Thánh Thần.

Cùng Mẹ, chúng con trân trọng sự sống con người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên
Chúa, và chúng con đau buồn khi bị bất kỳ hành động hoặc tổ chức xã hội nào làm nguy hại đến phẩm giá đó.

Ngày hôm nay chúng con đến với mẹ, dưới sự dìu dắt của Đức Chúa Thánh Thần và liên kết với nhau trong cùng một gia đình của Người Con của Mẹ, để dâng lên Mẹ Tuần Cửu Nhật này như một đóa hoa thiêng, với lòng tin vững vàng vào lời cầu bầu uy quyền của Mẹ, trước tôn nhan Thiên Chúa toàn
năng, và là Cha của chúng con.

Xin Ngài lắng nghe và ban cho lời nguyện xin tha thiết của chúng con, để đánh động lòng các cử tri, để họ loại bỏ và đánh bại Dự Luật 1, và xin cho chúng con được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, xây dựng lại nền văn hóa sự sống và làm cho mạnh mẽ trong tâm trí của tất cả những ai chúng con gặp gỡ.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

2. Cùng với Các Đức Giám Mục Suy Gẫm Chủ Đề Hàng Ngày: CACatholic.org/Prop1

3. Đọc Một Chục Kinh Mân Côi Để Kết Thúc (xin coi lịch đọc kinh ở trang sau)

* Năm nay, cử tri California sẽ quyết định có phê chuẩn Dự Luật hay không, một tu chính hiến pháp tốn kém và xảo trá. Việc làm này sẽ vĩnh viễn bảo đảm quyền phá thai không giới hạn, vì bất kỳ lý do gì, cho đến thời điểm trước khi thai nhi được sinh ra. Mọi phí tổn sẽ do tiền thuế của người dân chi trả, ngay cả những phí tổn của các phụ nữ từ các tiểu bang khác tới phá thai.

Ngày 29 tháng 9 – Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrien, Micae, và Raphaen

Chủ Đề: Đừng Sợ Hãi! (Lc 1:30).

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Nhất Năm Sự Vui – Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.


Ngày 30 tháng 9 – Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô

Chủ Đề: Phẩm giá của sự sống con người được mạc khải trong mầu nhiệm Thiên Chúa ở
cùng chúng ta. – Đức Cha Soto

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Ba Năm Sự Vui – Đức Bà Sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.


Ngày 1 tháng 10 – Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Chủ Đề: Chúng ta khiêm tốn dâng trọn vẹn con người chúng ta cho Chúa. – ĐC Vann

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Bốn Năm Sự Vui – Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền
Thánh.


Ngày 2 tháng 10 – Tháng Tôn Trọng Sự Sống

Chủ Đề: Đức tin biến đổi tất cả mọi sự.

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Hai Năm Sự Sáng – Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới
Cana.


Ngày 3 tháng 10 – Lễ Nhớ Thánh Theodora Guérin

Chủ Đề: Chương trình quan phòng của Thiên được được thực hiện ở giữa chúng ta, và chúng ta mỗi người đóng một vai trò.

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Ba Năm Sự Sáng – Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.


Ngày 4 tháng 10 – Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Thành Assisi

Chủ Đề: Lòng sùng kính Thánh Thể dẫn đến lòng quan tâm cho mọi người và hành động xã hội. – Đức Cha García

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Năm Năm Sự Sáng – Đức Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Ngày 5 tháng 10 – Lễ Nhớ Thánh Maria Faustina Kowalska

Chủ Đề: Thành tâm đón nhận đau khổ để trở nên tốt hơn, phó thác vào lòng Chúa thương xót.

Chục Kinh Mân Côi: Thứ Nhất Năm Sự Mừng. Chúa Giê su sống lại.


www.CAcatholic.org/Prop1