Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 13)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 107)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 68)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 40)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 47)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 46)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 44)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 46)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 84)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 51)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

CN 4786: MEDJUGORJE LÀ THÔNG ĐIỆP CỦA THỜI ĐẠI #158

Wednesday, June 23, 20217:18 AM(View: 154)

mehienramarch2020CN 4786: MEDJUGORJE LÀ THÔNG ĐIỆP CỦA THỜI ĐẠI #158

Nguồn: Mysticpost


LM Livio Fanzaga sưu tầm và học hỏi về các thông điệp của Đức Mẹ. Ngài rất quan tâm về cách diễn tả thường xuyên của Mẹ vào thời gian gần đây. Đức Mẹ thường hay nói: "Không có thì giờ," hoặc: "Không có thì giờ để mất," hoặc: “Không còn thì giờ nữa", hoặc: “Thì giờ đã sắp hết.”

“Hãy hoán cải! Sẽ quá trễ khi dấu hiệu đến. Trước đó, có nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Hãy bảo mọi người mau mau hoán cải. Mẹ cần các lời cầu nguyện và sự thống hối của các con."


"Trái tim Mẹ nóng chảy vì tinh yêu mà Mẹ dành cho các con. Các con cần phải hoán cải."


Tại sao Medjugorje lại rất quan trọng như thế? Tại sao chúng ta cần tin ở những nơi hiện ra đã được giáo hội công nhận như ở Fatima và Lộ Đức mà thôi, sao lại cần tin Medjugorje?

Mỗi lần mà Đức Mẹ hiện ra trong lịch sử đều là những lần để cho Mẹ giúp đỡ nhân loại trở về cùng Chúa từ những sự sai lầm trong một giai đoạn lịch sử.

Do đó mà Medjugorje rất quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay hơn những nơi hiện ra khác trong lịch sử hiện ra của đạo Công Giáo. Medjugorje là thông điệp của thời đại chúng ta.

Và như thế, chúng ta cần lắng nghe rõ ràng về những gì mà Đức Mẹ muốn nói với chúng ta là những con người đang sống ngày hôm nay.

“Một cuộc chiến vĩ đại đang sắp xẩy ra. Một cuộc chiến giữa Con của Mẹ là Chúa Giêsu và Satan. Bởi thế linh hồn con người đang trong cơn nguy hiểm."


“Không còn thì giờ để ngần ngại mà hãy quỳ gối trước Con của Mẹ để nhận ra Ngài là Thiên Chúa."

Kim Hà, 23/6/2021