Saturday, February 24, 20246:39 PM(View: 66)
Ngày hôm qua, tôi gọi cho một chị bạn là chị Kha. Chị là người chuyên môn làm thịt chà bông, thịt bò khô và chả cá để bán và bỏ mối. Chị Kha là người làm những món ăn này rất ngon và tuong đối rẻ hơn những cửa tiệm bán lẻ.
Saturday, February 24, 20245:21 PM(View: 64)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Anna: Trong suốt 30 năm qua, vợ chồng tôi luôn cầu nguyện cho các con biết tri ân và cảm tạ Chúa, biết cầu nguyện, xưng tội, chịu lễ và biết kính trọng các Bí Tích Thánh mà Giáo Hội đã ban cho nhân loại.
Wednesday, February 21, 20248:07 PM(View: 69)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sau đây là lời khuyên cho mùa Chay Thánh. Chúng ta đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Hãy dâng mỗi một ngày đời lên Chúa. Hãy luôn biết cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa.
Wednesday, February 21, 20247:20 PM(View: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Thánh John Vianney đã nói trong một bài giảng rằng: "Người cầu nguyện là người có nhiều uy quyền."
Wednesday, February 21, 20246:30 PM(View: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Chúng ta hãy cố gắng trở lại với việc Sùng Kính Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hoạt động cho hoà bình. Chúng ta lhãy cố gắng làm với trọn tâm hồn và vì lợi ích của thế giới.
Wednesday, February 21, 202412:28 PM(View: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có hai loại vũ khí mà còn mãi. Lời Đức Mẹ ban từ Medjugorje là hãy cầu nguyện. Đó là ao ước lớn nhất của Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện thì sẽ có những hậu quả tai hại. Chúng ta hãy cũng xem lại cuộc hiện ra tại vùng Akita, nước Nhật Bản.
Tuesday, February 20, 20249:24 PM(View: 60)
Nguồn: Spiritdaily.com Có rất nhiều trường hợp mà những người gần chết được nhìn thấy cuộc đời của mình diễn ra như những cuốn phim được quay lại. Có người gọi đó là cuộc phán xét. Có người gọi đó là một tiến trình học hỏi. Họ cũng nói rằng có Thiên Đàng, có hoả ngục và có cả luyện ngục.
Tuesday, February 20, 20242:50 PM(View: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng ta đang sống trong mùa Chay. Đây là mùa của sự hy sinh và bố thí. Đó cũng là việc thể hiện đức bác ái và lòng quảng đại.
Tuesday, February 20, 20242:27 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Các y tá luôn chăm sóc tốt cho bịnh nhân của họ. Họ cũng thường là người chứng cho những hiện tượng siêu nhiên. Bởi vì họ luôn túc trực tại các bịnh viện và chăm sóc các bịnh nhân già và trẻ của họ...
Wednesday, February 14, 20242:13 PM(View: 89)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện về cảm nghiệm của cha Mike làm cho mọi người rất cảm động. Cha quả là một vị linh mục thánh thiện. Cha cố gắng chịu đau đớn vì bịnh ung thư nhưng cha lại có một niềm vui lớn lao của một người biết hy sinh vì tha nhân. Vậy liệu chúng ta có được niềm vui lớn lao ấy không?

Chúa Nhật, Phụng Vụ Lời Chúa Bài Đọc I: Kn 7, 7-11

Saturday, October 9, 202111:04 AM(View: 520)

5-6stChúa Nhật, Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Đọc I: Kn 7, 7-11

"Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không".

Trích sách Khôn Ngoan.

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn.

Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17

Đáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14).

Xướng: 1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Đáp.

2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai. - Đáp.

3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Đáp.

Bài Đọc II: Dt 4, 12-13

"Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ.

Đó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 17-27

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".}

Đó là lời Chúa.

Suy Nghiệm Lời Chúa

Chủ đề "sự sống" trong Mùa Phục Sinh vẫn được phản ảnh trong Phụng Vụ Lời Chúa của các Chúa Nhật Thường Niên Hậu Phục Sinh, điển hình nhất là trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXVIII Thường Niên tuần này, qua câu Phúc Âm hôm nay về "một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: 'Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?'"

Thật ra, bài Phúc Âm hôm nay cũng chính là bài Phúc Âm đã được Giáo Hội chọn đọc cho Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần VIII Thường Niên Năm Lẻ, Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, chứ không phải Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh. Bởi thế, theo chung Phụng Vụ Lời Chúa cho từng ngày có cùng bài Phúc Âm này, thì Bài Phúc Âm hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt về "sự sống" theo chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh.

Thật vậy, "sự sống" trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B này là gì, nếu không phải là sự khôn ngoan, không phải là chính Lời Chúa.

Con người đặt câu hỏi với Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay, tuy là một người chẳng những giầu có về vật chất và đạo đức về phần thiêng liêng, qua việc cẩn thận tuân giữ lề luật của Thiên Chúa từ bé: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ", nhưng hình như tận thâm tâm chàng vẫn cảm thấy thiếu thốn, vẫn cảm thấy khắc khoải bất an làm sao ấy, vẫn cảm thấy chưa viên trọn, đúng như Chúa Giêsu đã cho anh ta biết là "Ngươi chỉ còn thiếu một điều".

Đúng thế, chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng dựng nên con người mới có thể thỏa đáng được cõi lòng của họ mà thôi, đúng như cảm nghiệm của chàng Âu Quốc Tinh đã viết trong cuốn Tự Thú của mình ở ngay trang đầu tiên: "Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa nên lòng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa".

Chính Thiên Chúa đã biết con người hơn họ biết họ và đã đáp ứng cõi lòng mong ước được sống đời đời của họ, tức là mong ước được hiệp thông thần linh với Ngài, bằng cách Ngài đã ban tặng cho họ chính Con Một của Ngài để ai tin vào Con Ngài thì không phải chết nhưng được sự sống trường sinh (xem Gioan 3:16).

Người thanh niên giầu có trong bài Phúc Âm hôm nay đã cảm thấy bị Chúa Giêsu thu hút hơn ai hết nên đã tỏ ra cử chỉ rất cung kính và tin tưởng, ở chỗ "chạy lại quỳ gối trước Người" mà thân thưa "Lạy Thầy nhân lành...". Chàng ta dường như cảm thấy rằng Chúa Giêsu là Đấng có thể làm cho anh ta an lòng trước nỗi khắc khoải của anh ta.

Chính Chúa Giêsu cũng tỏ lòng đặc biệt cảm mến anh ta, như Thánh ký Marco tỉ mỉ tinh vi ghi nhận: "Chúa Giêsu trìu mến nhìn người ấy mà nói...". Bởi vì, Người thấy anh ta là một con người trẻ rất thành tâm và đầy thiện chí, đến độ giầu sang phú quí mà vẫn không ăn chơi hoang đàng, lại còn tiếp tục giữ đạo đàng hoàng hơn ai hết.

Bởi thế, Người thật sự đã hết sức muốn nâng anh ta lên, để anh ta có thể sống vượt trên những gì là tự nhiên (giầu sang) và căn bản (giữ luật), tức là Người muốn dẫn anh ta vào đời sống trọn lành hơn, sống ở thế gian mà không thuôc về thế gian, khi huấn dụ anh ta rằng: "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

Rất tiếc, Phúc Âm đã thuật lại về tác dụng trái chiều của lời Chúa huấn dụ chàng thanh niên giầu có ấy như thế này: "Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải", một thái độ hoàn toàn nhút nhát trái với tinh thần dấn thân theo Chúa ngay từ đầu của các tông đồ, như được Tông Đồ Phêrô đại diện nhắc lại cùng Người ở phần cuối (không buộc đọc) của bài Phúc Âm hôm nay: "Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy".

Nếu sự chọn lựa của các tông đồ trong việc "bỏ mọi sự mà theo Thày" chẳng những chứng tỏ các vị có đức khôn ngoan mà sự khôn ngoan thúc đẩy các vị chọn lựa như thế là chính sự sống ở nơi các vị nữa. Đó là lý do trước khi theo Chúa lòng của con người đã có kho báu trên trời rồi, tức đã có sự sống thần linh rồi, như ý nghĩa của câu huấn dụ và khẳng định Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên giầu có: "ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

Bài Đọc 1 hôm nay bày tỏ cảm nhận về một đức khôn ngoan có thể làm cho con người sống một cách siêu việt, sống một cách siêu nhiên, vượt trên tự nhiên và trần tục, hay sống chính sự sống siêu nhiên, chính sự sống đời đời, chính sự sống thần linh, sống như thần linh trên dương thế:

"Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết".

Thế nhưng, con người không thể sống sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên, sự sống khôn ngoan nếu không được soi dẫn bởi Lời Chúa, vì, theo Bài Đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ đã cảm nghiệm thấy thực tại thần linh lời Chúa và trình bày cho biết thế nào là lời Chúa cùng với tác dụng vô song của lời Chúa nơi con người, như sau:

"Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tủy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ".

Vấn đề được đặt ra ở đây là nếu lời Chúa có sức công phá lòng người một cách mãnh liệt hầu như bất khả chống cưỡng như vậy thì tại sao vẫn không lay động được những con người không chấp nhận lời Chúa, chẳng hạn như chàng thanh niên giầu có trong Phúc Âm hôm nay?

Thực tế cho thấy lời Chúa là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối cho những ai mở mắt trông nhìn, chứ không phải cho những ai có mắt mà nhắm lại như mù, và như hạt giống được gieo vào lòng người như môi trường bất khả thiếu để trổ sinh, và việc trổ sinh do tự nó hơn là bởi mảnh đất lòng người, miễn là lòng người biết tiếp nhận và đáp ứng nó theo chiều hướng của bài Đáp Ca hôm nay:

1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.

2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con gặp phải tai họa.

3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên.

MTN.CNXXVIII-B.mp3

https://youtu.be/ZMJ_LtAQcIs