Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 15)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.
Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 39)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 39)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 44)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 42)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 57)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 42)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Giỗ anh chị em trong Dòng (Phụng vụ Dòng Đaminh)

Monday, November 8, 20215:33 AM(View: 457)

3tlttTHỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Giỗ anh chị em trong Dòng (Phụng vụ Dòng Đaminh)

Dòng chúng ta là một đoàn dân gồm những người đã chịu phép Rửa, dấn thân trong việc tông đồ, chúng ta đang tiến về với Chúa. Hôm qua chúng ta đã được vẻ vang mừng kính các anh chị em đang chung hưởng trọn vẹn vinh quang của Chúa Kitô, và đang vui mừng trên trời. Ngày lễ hôm nay, Dòng tưởng niệm những anh chị em đã ly trần, đã đi trước chúng ta với ấn tín đức tin, để cầu nguyện cho họ trong ngày lễ giỗ chung này.

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Kn 1,1-7

Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất.

Khởi đầu sách Khôn ngoan.

1Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian,
hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa
và thành tâm kiếm tìm Người.
2Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.

3Những lý luận quanh co
khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng
sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.

4Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ;
xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
Đức Khôn Ngoan không cư ngụ.

5Thần khí thánh là thầy dạy dỗ,
luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt,
và ghê tởm những chuyện bất công.

6Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.

7Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất,
bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,
thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.

Đáp ca : Tv 138,1-3.4-6.7-8.9-10 (Đ. c.24b)

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

1Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
2biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
3đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

4Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
5Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
6Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
quá cao vời, con chẳng sao vươn tới !

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

7Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?
8Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

9Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
10tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

Đ. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Tung hô Tin Mừng : Pl 2,15d.16a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Lc 17,1-6

Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh : “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

SUY NIỆM-CHỚ LÀM CỚ SA NGÃ

Người cha say rượu đi trước, cậu con trai lẽo đẽo bước theo dấu chân hằn sâu trên tuyết của cha mình. Ông quay lại nhìn con bước chân thấp chân cao, dáng vẻ như người say rượu. Ông gắt gỏng hỏi: Mày đi kiểu gì vậy? – Dạ, con đi theo bước chân của cha.

Làm cớ cho người khác sa ngã đối với Đức Giêsu là tội ác, và đáng bị cột đá vào cổ ném xuống biển. Người muốn nhấn mạnh đến tác hại của việc làm gương mù, gương xấu cho người khác. Bởi lẽ, chính hành vi xấu có thể làm nguy hại đến linh hồn của những người còn yếu lòng tin, có thể làm thiệt mất linh hồn của họ.

Chúa mời gọi mỗi người tín hữu nhìn lại cách sống của mình nhằm điều chỉnh những hành vi cố tình hay hữu ý làm phương hại đến tha nhân. Chúng ta hãy trở nên những chứng nhân tốt lành về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy, nhiều người được thêm lòng tin vào Chúa.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết cố gắng sửa đổi tính hư nết xấu của mình, nêu gương tốt cho người khác, và mưu ích cho linh hồn của tha nhân. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC kêu gọi quốc tế dấn thân chấm dứt nạn lao động trẻ em

Trong sứ điệp gửi đến Giám đốc tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp quốc, gọi tắt là FAO, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng dấn thân để xóa bỏ thảm họa lao động trẻ em.

Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến Giám đốc của FAO, đơn vị tổ chức Diễn đàn trực tuyến Giải pháp Toàn cầu “Cùng hành động để chấm dứt lao động trẻ em trong nông nghiệp” vào ngày 2 và 3/ 11.

Đức Thánh Cha gọi nạn lao động trẻ em là “một tai họa tàn phá cuộc sống xứng đáng và sự phát triển hài hòa của những người trẻ nhất, hạn chế đáng kể cơ hội cho tương lai của chúng”.

Ảnh hưởng của đại dịch

Lưu ý rằng nạn bóc lột trẻ em “làm suy giảm và gây thiệt hại cho cuộc sống của các em để đáp ứng nhu cầu sinh lợi và sản xuất của người lớn”, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thảm kịch trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch; nó đẩy càng nhiều trẻ vị thành niên bỏ học và rơi vào “nanh vuốt của hình thức nô lệ này”.

Đức Thánh Cha nói tiếp rằng đối với nhiều trẻ em, việc không được đến trường không chỉ có nghĩa là bỏ lỡ những cơ hội giúp các em có thể đối mặt với những thách thức của tuổi trưởng thành, mà còn tước đi quyền được chăm sóc sức khỏe của các em, trong khi nhiều em đổ bệnh “vì phải thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi quá sức các em trong những điều kiện tồi tệ”.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Đức Thánh Cha, tình trạng khẩn cấp thậm chí còn đáng báo động hơn với “hàng ngàn trẻ em nam nữ bị buộc phải làm việc liên tục, trong điều kiện kiệt sức, bấp bênh và hạ giá, bị ngược đãi, lạm dụng và phân biệt đối xử”. Tình trạng khốn cùng này lên đến đỉnh điểm khi chính các bậc cha mẹ buộc phải gửi con cái đi làm để nuôi sống gia đình.

Đầu tư tốt nhất là bảo vệ trẻ em

Đức Thánh Cha kêu gọi: “Từ cuộc họp này, hãy để một tiếng kêu gào mạnh mẽ vang lên, yêu cầu các cơ quan quốc tế và quốc gia có thẩm quyền bảo vệ sự an bình và hạnh phúc của trẻ em!” Ngài nhấn mạnh rằng đầu tư tốt nhất mà nhân loại có thể làm là bảo vệ trẻ em.

Theo Đức Thánh Cha, bảo vệ trẻ em có nghĩa là tôn trọng các giai đoạn phát triển và tăng trưởng khác nhau của chúng và cho phép chúng hưởng lợi từ các điều kiện thích hợp để chúng phát triển; để bảo vệ trẻ em cần phải có hành động kiên quyết giúp đỡ các gia đình nông dân nhỏ, để họ không buộc phải cho con cái đi làm để tăng thu nhập, nếu không, họ không đủ khả năng nuôi sống gia đình.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, “bảo vệ trẻ em có nghĩa là hành động theo cách để mở ra chân trời cho chúng như những công dân tự do, trung thực và quan tâm”.

Sự dấn thân chung của quốc tế

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách yêu cầu một sự dấn thân chung trong Năm Quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em, để đảm bảo rằng trẻ em có thể theo đuổi và nuôi dưỡng ước mơ, vui chơi và học tập của mình: “Như thế, con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng cho gia đình nhân loại sẽ được mở ra”. (CSR_7236_2021)

Hồng Thủy - Vatican News