Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 5)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 4)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 5)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 5)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM C SỐNG LỜI CHÚA Tin Mừng - kiệu lá : Lc 19,28-40

Saturday, April 9, 20226:29 PM(View: 411)

jerusalemLỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM C

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng - kiệu lá : Lc 19,28-40

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

28 Khi ấy, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem. 29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo : 30 “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. 31 Nếu có ai hỏi : ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra’, thì cứ nói : ‘Chúa có việc cần dùng !’ 32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. 33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông : “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra ?” 34 Hai ông đáp : “Chúa có việc cần dùng.”

35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. 36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. 37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. 38 Họ hô lên : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời !

39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ !” 40 Người đáp : “Tôi bảo các ông : họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên !”

TIN MỪNG : Lc 23,1-49

Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 nk Khi ấy, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-la-tô.

2 nk Họ bắt đầu tố cáo Người rằng : m “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa.” 3 nk Ông Phi-la-tô hỏi Người : m “Ông là Vua dân Do-thái sao ?” nk Người trả lời : ✠ “Chính ngài nói đó.” 4 nk Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông : m “Ta xét thấy người này không có tội gì.” 5 nk Nhưng họ cứ khăng khăng nói : m “Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây.” 6 nk Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. 7 Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.

8 nk Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. 9 Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. 10 Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. 11 Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô. 12 Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù.

13 nk Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại 14 mà nói : m “Các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người, mà không thấy người này có tội gì, như các người tố cáo. 15 Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các người thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. 16 Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” [17 nk Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù.] 18 Nhưng tất cả mọi người đều la ó : dc “Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi !” 19 nk Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người. 20 Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. 21 Nhưng họ cứ một mực la lớn : dc “Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !” 22 nk Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ : m “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” 23 nk Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội.

24 nk Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. 25 Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn.

26 nk Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. 27 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. 28 Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói : ✠ “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. 29 Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : ‘Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm !’ 30 Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi !, và với gò nổng : Phủ lấp chúng tôi đi ! 31 Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?” 32 nk Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.

33 nk Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng : ✠ “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” nk Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

35 nk Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : nk “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” 36 nk Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói : m “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 nk Phía trên đầu Người có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

39 nk Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : m “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 nk Nhưng tên kia mắng nó : m “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 nk Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : m “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 nk Và Người nói với anh ta : ✠ “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

44 nk Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. 46 Đức Giê-su kêu lớn tiếng : ✠ “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” nk Nói xong, Người tắt thở.

(quỳ gối thinh lặng trong giây lát)

47 nk Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng : m “Người này đích thực là người công chính !” 48 nk Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.

49 nk Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê ; các bà đã chứng kiến những việc ấy.

SUY NIỆM-VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT

Bác sĩ Lucille đã phục vụ những con người khổ đau tại khu rừng già Julu. Bà đã mắc căn bệnh HIV/AIDS khi chăm sóc cho các bệnh nhân chiến tranh giữa hai đất nước Uganda và Rwanda. Bà biết rằng mình không thể qua khỏi cái chết, nhưng bà đã không nuối tiếc điều gì. Trong 33 năm, bà đã sống và phục vụ tại bệnh viện do chính bà xây dựng. Một câu chuyện thương tâm, nhưng là một kết thúc tuyệt đẹp.

Ấy thế mà, có một câu chuyện xúc động hơn, một bức hoạ tuyệt vời hơn, mô tả về cuộc đời của Con Một Thiên Chúa – Người đã từng được các ngôn sứ tiên báo qua hình ảnh: Người tôi tớ trung tín của Giavê. Người đã đón nhận cái chết như cái giá phải trả cho phần rỗi của chúng ta, như thánh Phaolô mô tả trong thư gửi giáo đoàn Philípphê: chính Đức Kitô đã tự nguyện đến trần gian, thực hiện ý Chúa Cha, vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá.

Hòa cùng tâm tình của dân thành Giêrusalem, chúng ta không chỉ giơ cao cành lá tôn vinh Đức Kitô là Con vua Đavít: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; nhưng chúng ta còn tuyên xưng rằng: qua Mầu nhiệm Khổ Nạn, Đức Giêsu sẽ dẫn đưa đưa chúng ta vào trong vương quốc hạnh phúc của Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Ước mong nhờ Ơn Chúa phù trợ, tôi can đảm sống chứng nhân trước mọi chọn lựa của đời mình. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

MÀU SẮC CỦA KHĂN CHE THÁNH GIÁ
TRONG PHỤNG VỤ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Dịp Tuần Thánh gần kề, một số tín hữu có những thắc mắc như sau về màu sắc của khăn che / phủ Thánh giá trong cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh: (1) Khăn che Thánh giá có màu tím hay màu đỏ? (2) Tại sao có nơi dùng khăn màu tím lại có nơi dùng khăn màu đỏ để che Thánh giá? (3) Ngay tại Rôma, khi Đức Thánh Cha cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh, rõ ràng khăn màu đỏ đã được sử dụng để che Thánh giá trong các năm gần đây, vậy tại sao khắp nơi không thực hành như vậy? Phần trình bày dưới đây sẽ giải đáp các câu hỏi trên.

1/ Khăn che Thánh giá có màu tím hay màu đỏ?

Căn cứ vào Sách Lễ Rôma (ấn bản mẫu thứ ba - năm 2002), tại số 15 của cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội Thánh hướng dẫn suy tôn Thánh giá theo cách thứ nhất / hình thức thứ nhất như sau: “Phó tế và các thừa tác viên, hay một thừa tác viên thích hợp, đi vào phòng áo, sau đó cùng với hai thừa tác viên cầm nến cháy, kiệu Thánh giá có phủ khăn tím (velo violaceo obtectam[1] - recouverte d’un voile violet[2] - covered with violet veil[3]) tiến vào giữa cung thánh”.

Như vậy, theo đúng ý định của Hội Thánh, chúng ta sử dụng khăn che Thánh giá màu tím chứ không phải màu đỏ.

2/ Nhưng tại sao có nơi dùng khăn che màu đỏ, có nơi lại dùng khăn che màu tím?

Thực hành như thế phát xuất từ những lý do sau đây:

- Thứ nhất, cả Sách Lễ Rôma [ấn bản 1970] và Sách Lễ Rôma [ấn bản 1975] đều không đề cập đến màu sắc của khăn che Thánh giá trong cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh (nghi thức “Kính Thờ Thánh Giá”), mà chỉ đơn giản viết rằng: “Mang Thánh giá có phủ khăn ra bàn thờ, hai người giúp lễ cầm nến cháy đi hai bên Thánh giá” (Sách Lễ Rôma, ấn bản mẫu thứ nhất 1970, bản tiếng Việt 1971, trang 285); “Đem Thánh giá có phủ khăn ra bàn thờ, hai người giúp lễ cầm nến cháy đi hai bên…” (Sách Lễ Rôma, ấn bản mẫu thứ hai 1975, bản tiếng Việt 1992, trang 269). Cũng trong Sách Lễ Rôma (ấn bản mẫu thứ hai 1975, bản tiếng Việt 1992), sau Bài lễ “Thứ Bảy sau Chúa nhật tuần IV Mùa Chay”, chúng ta gặp thấy những lời này: “Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội đồng Giám mục. Các Thánh giá thì che cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa” (trang 223).[4] Từ những hướng dẫn trên mà màu sắc cụ thể của khăn che đã không được đề cập, chúng ta biết đến 2 thực hành sau: (1) Một là sử dụng khăn phủ Thánh giá màu tím vì màu tím được xem là hợp lý, nó vốn là màu truyền thống và cũng tương thích với mùa phụng vụ;[5] mặc khác, vì đây chính là thực hành trước đó của thời kỳ tiền công đồng / thực hành của hình thức ngoại thường trong đó màu tím được quy định cho cả Thứ Sáu Tuần Thánh và cho việc che mọi ảnh tượng và Thánh giá được trưng cho mọi người thờ kính, trước giờ Kinh Chiều áp ngày Chúa nhật Lễ Lá (Chúa nhật thứ V của Mùa Chay);[6] (2) Hai là sử dụng khăn phủ Thánh giá màu đỏ vì sau công đồng Vaticanô II, Hội Thánh đã thay đổi phẩm phục của thừa tác viên cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh từ màu đen sang màu đỏ là màu gợi lên máu (Chúa chịu chết vì tình yêu dành cho chúng ta) và lửa,[7] hậu nhiên là trong quá khứ, nhiều nơi đã sử dụng khăn phủ Thánh giá màu đỏ cho phù hợp với màu của phụng vụ theo ngày, tức bị ảnh hưởng bởi màu đỏ của phẩm phục dành cho thừa tác viên.[8] Hai thực hành này tiếp tục được củng cố chiếu theo hướng dẫn của Bộ Phụng Tự trong “Thư Luân lưu về việc Chuẩn bị và Cử hành Đại Lễ Phục Sinh” (được ban hành ngày 16/01/1988): “Sau Thánh lễ hôm nay (tức Thánh lễ Tiệc Ly), lột khăn bàn thờ. Các Thánh giá trong nhà thờ phải phủ khăn tím hay khăn đỏ, trừ phi chúng đã được phủ khăn vào Thứ Bảy trước Chúa Nhật V Mùa Chay” (số 57).

- Thứ hai, do chưa cập nhật những cái mới của Sách Lễ Rôma [ấn bản 2002]. Như đã trình bày ở trên, cả ấn bản mẫu thứ nhất [1970] và ấn bản mẫu thứ hai [1975] của Sách Lễ Rôma đều không đề cập đến màu sắc của khăn che Thánh giá trong cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh (phần nghi thức “Kính Thờ Thánh Giá”, số 15).[9] Trong khi đó, cũng tại số 15 của phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh, hướng dẫn của Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002] đã thay đổi. Bởi vậy, học giả phụng vụ Paul Turner tổng kết rằng một trong những cái mới của Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002] là đã xác định rõ màu sắc của khăn phủ Thánh giá tại phần cử hành “Kính Thờ Thánh Giá” của Thứ Sáu Tuần Thánh: “Phó tế và các thừa tác viên, hay một thừa tác viên thích hợp, đi vào phòng áo, sau đó cùng với hai thừa tác viên cầm nến cháy, kiệu Thánh giá có phủ khăn tím (velo violaceo obtectam) tiến vào giữa cung thánh.”[10]

- Thứ ba, do bắt chước thực hành tại Rôma trong những năm gần đây khi Đức Thánh Cha cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần thánh với khăn che Thánh giá màu đỏ.[11]

3/ Tại sao khắp nơi không sử dụng khăn phủ Thánh giá màu đỏ như ở Rôma?

Trường hợp dùng khăn tím hay khăn đỏ có lẽ không phải là vấn đề đúng hay sai, đúng hơn, nó chỉ là sự chọn lựa theo đúng ý định của Hội Thánh cho phù hợp với bối cảnh phụng vụ. Với ấn bản mẫu thứ ba (2002) của Sách Lễ Rôma, rõ ràng Hội Thánh đã không còn để chúng ta tùy nghi chọn lựa khăn phủ Thánh giá [trong nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh] hoặc là màu tím hoặc là màu đỏ nữa nhưng đã xác định dứt khoát màu tím như là thực hành thuộc luật chữ đỏ và gần như là một dạng praenotanda cần phải được áp dụng cho toàn thể Hội Thánh[12] để cử hành cho chính xác, dễ dàng và tràn đầy ân sủng,[13] ngoại trừ những trường hợp đặc biệt do được thích ứng bởi Hội đồng Giám mục cùng với sự thừa nhận của Tòa Thánh (Bộ Giáo Luật 12§1; 838)[14] hoặc do thuộc về lễ nghi và tập tục của phụng vụ giáo hoàng, chẳng hạn như việc dùng khăn phủ Thánh giá màu đỏ tại Rôma.[15]

Theo nhận định của cha McNamara - khoa trưởng thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Rôma) – thực hành dùng khăn phủ Thánh giá màu đỏ tại Rôma có thể là một tập tục đặc biệt của phụng vụ dành cho Đức Thánh Cha, cũng giống như truyền thống lễ phục màu đỏ được sử dụng cho Thánh lễ an táng của một Đức Thánh Cha.[16]

Vì không thuộc bối cảnh phụng vụ giáo hoàng, hơn nữa, trong khi không có bất cứ văn bản nào của Hội Thánh hướng dẫn làm theo tập tục đặc biệt này của phụng vụ dành cho Đức Thánh Cha, thì lại đang tồn tại một chỉ dẫn rất cụ thể của Hội Thánh nằm trong Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002] là kiệu Thánh giá có phủ khăn tím,[17] nên lẽ đương nhiên chúng ta không thể bắt chước thực hành ở Rôma với khăn phủ Thánh giá màu đỏ (trong cử hành Cuộc Thương khó của Chúa). Thực ra, phụng vụ giáo hoàng tự nó là một thực tại riêng biệt và dầu ngày càng trở nên mẫu mực trong việc diễn tả vẻ đẹp và sự phong phú của phụng vụ cũng như trở thành điểm quy chiếu mẫu mực cho việc thực hiện công cuộc canh tân phụng vụ phù hợp với tinh thần và quy tắc của công đồng Vaticanô II, nhưng chúng ta không thể “sao chép” phụng vụ giáo hoàng một cách máy móc để rồi bỏ qua các quy chế / quy định phụng vụ được áp dụng cho toàn thể Hội Thánh như được trình bày trong Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002].[18]

4/ Kết luận thực hành

(1) Khăn phủ Thánh giá sử dụng trong nghi thức “Kính Thờ Thánh Giá” là màu tím chứ không phải màu đỏ vì chúng ta phải ưu tiên tuân theo chỉ dẫn của Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002] [19] xét như là sách phụng vụ được ban hành bởi Đức Thánh Cha, thẩm quyền tối cao về phụng vụ trong Hội Thánh (Bộ Giáo Luật 331, 361).[20]

(2) Còn đối với các Thánh giá trong nhà thờ, sau Thánh lễ Tiệc Ly, chúng có thể được phủ bằng khăn tím hay khăn đỏ, trừ phi đã được phủ khăn vào Thứ Bảy trước Chúa Nhật V Mùa Chay.[21] Tuy nhiên để tạo ra sự đồng bộ về màu sắc với khăn phủ Thánh giá dùng trong nghi thức “Kính Thờ Thánh Giá”, chúng ta cũng nên chọn khăn tím để che phủ các Thánh giá khác trong nhà thờ.

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

[1] Missale Romanum, editio typica tertia (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2002), 323: Diaconus cum ministris vel alius minister idoneus adit sacristiam, ex qua processionaliter affert Crucem, velo violaceo obtectam, per ecclesiam ad medium presbyterii, comitantibus duobus ministris cum candelis accensis.

[2] Missel Romain, Vendredi saint - La passion du Seigneur, no. 15 (Paris: Desclée-Mame, 2021), 196.

[3] The Roman Missal, Friday of the Passion of the Lord, no. 15 (London: The Catholic Truth Society, 2011), 362.

[4] Tương tự như thế trong Sách Lễ Rôma (ấn bản mẫu thứ ba - 2002), ở chỗ này, chúng ta vẫn chưa thấy nói gì đến màu sắc của khăn phủ Thánh giá: “Tùy theo quyết định của Hội đồng Giám mục, có thể giữ thói quen phủ Thánh giá và các ảnh tượng từ Chúa nhật này (= Chúa nhật thứ V Mùa Chay). Thánh giá được phủ cho đến khi cử hành cuộc Thương khó của Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh, các ảnh tượng khác được phủ tới lúc bắt đầu Canh thức Phục sinh.”

[5] Edward McNamara, “Khăn che Thánh giá là màu gì?” (13/10/2020), dg. Nguyễn Trọng Đa, truy cập 30/03/2022, https://www.ubkinhthanh.net/index.php/tai-li-u-kh-o-c-u/tai-li-u-van-ki-n-giao-h-i/gi-i-dap-th-c-m-c/666-khan-che-thanh-gia-la-mau-gi

[6] Hermanus A. P. Schmidt, Hebdomada Sancta (Rome: Herder, 1957), 117; Sách Lễ, “Chúa Nhật Chịu Nạn” (Hà Nội: Nxb. Hiện Tại, 1962), 314; McNamara, “Khăn che Thánh giá là màu gì?”.

[7] Dom Robert Le Gall, “Đỏ” trong Tự điển Phụng vụ (C.L.D, 1982), 100.

[8] Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, số 346b; x. Paul Turner, Glory in the Cross: Holy Week in the Third Edition of the Roman Missal (Collegeville: Liturgical Press, 2011), 96; Jeremy Helmes, Three Great Days: Preparing the Liturgies of the Paschal Triduum (Collegeville: Liturgical Press, 2016), 32.

[9] Sách Lễ Rôma, ấn bản mẫu thứ nhất 1970, bản tiếng Việt 1971, trang 285; ấn bản mẫu thứ hai 1975, bản tiếng Việt 1992, trang 269.

[10] X. Turner, Glory in the Cross, 96.

[11] McNamara, “Khăn che Thánh giá là màu gì?”.

[12] Paul Turner, Glory in the Cross: Holy Week in the Third Edition of the Roman Missal (Collegeville: Liturgical Press, 2011), 96; Jeremy Helmes, Three Great Days: Preparing the Liturgies of the Paschal Triduum (Collegeville: Liturgical Press, 2016), 32.

[13] X. Anscar J. Chupungco, OSB, Phụng Vụ là gì? dg. Nguyễn Thế Lân (Sài Gòn: Học Viện Đaminh, 2019), 326-327.

[14] X. Hiến chế Phụng Vụ Thánh, số 40; John M. Huels, Liturgy and Law: Liturgy Law in the System of Roman Catholic Canon Law (Montréal: Wilson & Lafleur Ltée, 2006), 54, 66, 98, 120-123.

[15] X. McNamara, “Khăn che Thánh giá là màu gì?”.

[16] Ibid.

[17] X. Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002], Thứ Sáu Tuần Thánh, số 15.

[18] X. Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002], Thứ Sáu Tuần Thánh, số 15; Piero Marini, “Liturgy and Beauty: Experiences of Renewal in certain Papal Liturgical Celebrations,” truy cập 30/03/2022, https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2004/documents/ns_lit_doc_20040202_liturgia-bellezza_en.html.

[19] Sách Lễ Rôma [ấn bản mẫu thứ ba 2002], Thứ Sáu Tuần Thánh, số 15.

[20] X. John M. Huels, Liturgy and Law: Liturgy Law in the System of Roman Catholic Canon Law, 40.

[21] Bộ Phụng Tự, “Thư Luân lưu về việc Chuẩn bị và Cử hành Đại Lễ Phục Sinh” (16/01/1988), số 57.