Sunday, March 19, 20239:26 PM(View: 7)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 10. CÁC THÁNH ĐẾN THĂM BÀ EDVIGE Các thánh luôn đến thăm bà Edvige. Chúng tôi đã kể về sự hiện ra của các Thánh John Bosco, Thánh Dominic Savio, Thánh Paul Thánh Giá, và Thánh Sebastian, nhưng vẫn còn các Thánh khác...
Sunday, March 19, 20238:35 PM(View: 10)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 1/ Bà Edvige kể cảm nghiệm: "Có rất nhiều người mang trái tim sắt đá. Họ tỏ ra thờ ơ và vô cảm đối với những lời giảng thuyết của Thánh Bosco. Tôi đã nhìn thấy lửa ở khắp mọi nơi khi người ta cố gắng chạy trốn.
Sunday, March 19, 20237:34 PM(View: 9)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 7. NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG CAO TRỌNG MÀ BÀ EDVIGE NHẬN ĐƯỢC 4/ Ơn Tiên Tri Bà Edvige đã tiên báo với vị linh mục linh hướng của bà là Cha Carta về tên của vị Giáo Hoàng kế tiếp. Đó là sự bầu chọn ĐGH Benedict XV...
Saturday, March 18, 20238:37 PM(View: 18)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 7. NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG CAO TRỌNG MÀ BÀ EDVIGE NHẬN ĐƯỢC: Bà nhận được những ơn lành thiêng liêng cao trọng mà Chúa ban cho bà:
Saturday, March 18, 20237:36 PM(View: 12)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 6. LÒNG NGOAN ĐẠO VÀ CÁC ĐỨC TÍNH CỦA BÀ EDVIGE Bà Edvige sống một cuộc đời thống hối và làm việc thiện nguyện. Bà không làm những hành vi thống hối lớn lao như các vị Thánh khác nhưng bà kiên nhẫn chấp nhận mọi sự...
Saturday, March 18, 20236:51 PM(View: 17)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 4. MA QUỶ Ma quỷ thường làm cho bà Edvige chịu đau khổ trong nhiều cách thức. Bà dâng hiến mọi sự đau khổ lên Chúa Giêsu để cho các linh hồn được ơn cứu rỗi. Bà Vitalia Scodina, một người bạn của bà Edvige...
Saturday, March 18, 20235:48 PM(View: 21)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 2. BÀ CARBONI LÀ LINH HỒN NẠN NHÂN ĐỂ CẦU CHO CỘNG SẢN ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI Chúa Giêsu đã chọn bà Edvige là một linh hồn nạn nhân. Bà dâng mọi sự đau khổ của bà một cách quảng đại để cầu cho ơn cứu rỗi ...
Saturday, March 18, 20234:49 PM(View: 15)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Bà Edvige Carboni là một nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. Vào ngày 8/11/2018 ĐGH Phanxico đã chấp nhận phép lạ qua lời cầu bầu của Bậc Tôi Tớ Chúa là bà Edvige Carboni. Như thế bà có thể được phong chân phước trong tương lai.
Thursday, March 16, 20236:28 PM(View: 35)
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org Bà June Klins viết: Có một sự hiệp nhất thánh thiêng giữa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng Giêsu, giữa Mẹ và Con, giữa những người mẹ trần gian và con cái của họ.
Thursday, March 16, 20235:44 PM(View: 37)
Nguồn: Spiritof Medjugorje Đây là cảm nghiệm của chị Silloo Madan trên đài radio Fruit of Medjugorje (Episode #454, phát thanh ngày 1/11/2021. Đây là lời chia sẻ của chị: "Cha Svetozar nói với tôi vào ngày đầu tiên. Ngài cũng hiểu về đạo giáo ở Đông Phương. Ngài cũng biết tôi theo đạo Zoroastrian. Ngài biết luôn nguồn gốc của tôi. Ngài cũng biết rằng tôi...

Vui lòng chịu đau khổ để đền tội ở đời này

Wednesday, December 28, 202212:37 PM(View: 54)

28-12cVui lòng chịu đau khổ để đền tội ở đời này

https://keditim.net/?p=124014

Nếu ghi lại tất cả các phép lạ cha Gioan Vianney đã làm thì phải mất vài cuốn sách, vì trong ba mươi năm rất đông người tật bệnh đã đến xứ Ars. Có năm một ngàn, có năm hai ba ngàn người bệnh tật đến xin cha Gioan chữa. Nếu cha không chữa lành bệnh tật thì chẳng ai đem người bệnh đến với cha.


Những người bệnh đến xứ Ars, không phải tất cả mọi người đều khỏi cả, có người khỏi, có người thuyên giảm, có người không khỏi nhưng được sức mạnh vui lòng chấp nhận, vâng theo thánh ý Chúa, và hiểu biết rằng những đau khổ bệnh tật mình phải chịu là để giúp đền tội ở đời này và lập được nhiều công phúc ở đời sau.


Cha Gioan thăm viếng, an ủi tất cả những người bệnh tật đã đến xứ Ars. Ai nghèo thiếu thốn thì cha giúp tiền bạc và cầu nguyện cho, nhưng cha không hứa chữa lành bệnh tật bao giờ. Có người ở lại xứ Ars lâu ngày, kêu van cha chữa bệnh cho mình mà cha không chữa.


Khi cha thấy người nào đạo đức, bằng lòng chịu đau khổ thì cha không mấy khi chữa, vì người sẵn lòng chịu đau khổ thì lập được nhiều công phúc hơn người mạnh khỏe bằng yên. Có một người bị bệnh đau đớn quá sức, chịu hết nổi, kêu xin cha chữa lành hay giảm bớt đau đớn, nhưng cha bảo:


- Sự sống đời này chóng qua, con hãy chịu khó cho trọn ở thế gian, trên thiên đàng con sẽ được thanh nhàn vui vẻ đời đời.


Với người khác, cha bảo:

- Con chịu bệnh được thì ích lợi cho con hơn là khi con khỏe mạnh, do đó con phải vui lòng chấp nhận.


Một thày dòng mắc bệnh nặng đến xứ Ars xin cha Gioan chữa bệnh và ước ao được khỏi bệnh, nên thường kêu nài cha Gioan. Cha Gioan đã không chữa mà lại bảo:


- Thầy phải tuân theo thánh ý Chúa. Người đã định cho thầy phải chịu bệnh này cho tới chết, thầy hãy vui lòng chịu đau khổ. Đến giờ chết, thầy sẽ được vui mừng vì nhờ chịu đau khổ bệnh tật nên cứu được nhiều linh hồn hơn người mạnh khỏe, và đã chu toàn bổn phận mình.

ST