Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 0)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 5)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 46)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 41)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 60)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 90)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 202)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 111)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 70)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

Hạt giống âm thầm (26.01.2017 – Thứ Sáu tuần III Thường Niên

Thursday, January 25, 201811:07 PM(View: 2337)
26-1Hạt giống âm thầm
(26.01.2017 – Thứ Sáu tuần III Thường Niên)
Lễ Nhớ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, Giám mục
Lời Chúa:  Lc 10,1-9

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

“Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”

Tin mừng hôm nay Thánh Luca cho ta biết: Việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Đây là hình ảnh một Giáo hội ban đầu bắt đầu hoạt động đem ơn cứu độ  đến cho loài người. Trước hết Người khẳng đình: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…”. Chúa muốn cho ta thấy ở mọi thời, những sứ giả truyền giáo luôn cần thiết, Chúa cũng muốn báo cho các ông biết: Đi rao giảng lời Chúa sẽ bị thế gian ghét bỏ như họ đã lên án và giết Chúa “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào bầy soi” (Lc 10,3). ngài cũng dặn các môn đệ đừng quá tham lam lo lắng nhiều đến tiền bạc, đồ dùng mà bê trễ việc chính: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, dày dép” nhưng hưởng thụ ăn uống bình thường như con người bình thường: “Người ta cho ăn uống thứ gì thì anh em dùng thứ đó”. Đặc biệt, Chúa dặn các môn đệ chúc bình an cho từng nhà và hãy chữa nhừng người đau yếu tật nguyền trong thành và hãy nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông rồi”.  Đây là hình ảnh của Giáo hội với sức sống đang dần dần lớn lên mà có lần Chúa đã ví như hạt cải nay nó nảy mầm đang mọc lên xanh tươi. Qua Giáo hội ấy, Nước Thiên Chúa đang đến với họ.

Giáo hội ngày nay cũng chính là Giáo hội ban đầu ấy. Với các bí tích Chúa Giêsu đã để lại và sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Chúa Giê su hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Giáo hội Chúa ngày nay cũng đang có sức mạnh cải hóa, nâng đỡ, chữa trị bệnh tật phần xác, phần hồn và đem bình an cho mọi người. Đó là niềm hạnh phúc ngay trên đời này. Vì thế, một người ngoại giáo khi nhìn Giáo hội Công giáo đã nhận xét: “Cái đạo ấy họ dạy dỗ, rèn luyện con người cẩn thận lắm: Mới đẻ ra đã đem đến nhà thờ cầu xin, rửa tội; lớn lên tý là đưa đi mãi đâu đâu làm phép, khi lấy vợ lấy chồng phải học hành rồi phải trình diện trước mặt các cha hứa hẹn...”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được biết, được hưởng những ân huệ của Chúa trong Giáo hội Công giáo mà chính Chúa muốn lập lên để cứu chuộc chúng con. Để chúng con có thể cộng tác với Giáo hội, đem ân huệ ấy đến cho tha nhân. Amen!

Gs. Ngọc Năng – BC