Monday, March 20, 20234:17 PM(View: 6)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Bà Sara Koshofer kể rằng: “Hàng năm vào ngày giỗ của cháu ngoại gái của tôi là cháu Olivia. Cháu sống đến 3 tuổi ở vùng Cornwall, New York. Con gái tôi và cả gia đình thả bong bóng lên trời, với hàng chữ trong mỗi cái bong bóng là: "Olivia, chúng ta yêu thương con."
Monday, March 20, 20233:14 PM(View: 8)
https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 12. NHÌN THẤY THIÊN ĐÀNG VÀ CÁC LINH HỒN Bà Edvige viết trong nhật ký rằng: 1/ Vào một ngày của mùa Xuân năm 1951, Chúa Giêsu nói với tôi sau khi tôi Rước Lễ như sau:
Monday, March 20, 20231:00 PM(View: 10)
https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 11. Các Thị Kiến về Thiên Đàng, Hoả Ngục và Luyện Ngục 1/ Bà Edvige có những thị kiến về những người đã vào hoả ngục, những linh hồn vào luyện ngục và họ xin bà giúp đỡ cho họ. Bà cũng biết những linh hồn được vào...
Monday, March 20, 202310:52 AM(View: 13)
https://www.mysticsofthechurch.com/.../edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 10. CÁC THÁNH ĐẾN THĂM BÀ EDVIGE (TIẾP) 6/ Thánh Gemma Galgani Thánh Gemma Galgani đã hiện ra với bà Edvige:
Sunday, March 19, 20239:26 PM(View: 13)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 10. CÁC THÁNH ĐẾN THĂM BÀ EDVIGE Các thánh luôn đến thăm bà Edvige. Chúng tôi đã kể về sự hiện ra của các Thánh John Bosco, Thánh Dominic Savio, Thánh Paul Thánh Giá, và Thánh Sebastian, nhưng vẫn còn các Thánh khác...
Sunday, March 19, 20238:35 PM(View: 16)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 1/ Bà Edvige kể cảm nghiệm: "Có rất nhiều người mang trái tim sắt đá. Họ tỏ ra thờ ơ và vô cảm đối với những lời giảng thuyết của Thánh Bosco. Tôi đã nhìn thấy lửa ở khắp mọi nơi khi người ta cố gắng chạy trốn.
Sunday, March 19, 20237:34 PM(View: 18)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 7. NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG CAO TRỌNG MÀ BÀ EDVIGE NHẬN ĐƯỢC 4/ Ơn Tiên Tri Bà Edvige đã tiên báo với vị linh mục linh hướng của bà là Cha Carta về tên của vị Giáo Hoàng kế tiếp. Đó là sự bầu chọn ĐGH Benedict XV...
Saturday, March 18, 20238:37 PM(View: 20)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 7. NHỮNG ƠN THIÊNG LIÊNG CAO TRỌNG MÀ BÀ EDVIGE NHẬN ĐƯỢC: Bà nhận được những ơn lành thiêng liêng cao trọng mà Chúa ban cho bà:
Saturday, March 18, 20237:36 PM(View: 15)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 6. LÒNG NGOAN ĐẠO VÀ CÁC ĐỨC TÍNH CỦA BÀ EDVIGE Bà Edvige sống một cuộc đời thống hối và làm việc thiện nguyện. Bà không làm những hành vi thống hối lớn lao như các vị Thánh khác nhưng bà kiên nhẫn chấp nhận mọi sự...
Saturday, March 18, 20236:51 PM(View: 21)
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân. 4. MA QUỶ Ma quỷ thường làm cho bà Edvige chịu đau khổ trong nhiều cách thức. Bà dâng hiến mọi sự đau khổ lên Chúa Giêsu để cho các linh hồn được ơn cứu rỗi. Bà Vitalia Scodina, một người bạn của bà Edvige...

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (8/5/2022) ƠN LÀM CHIÊN

Friday, May 6, 20226:48 PM(View: 275)

20-7SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (8/5/2022)

ƠN LÀM CHIÊN

"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

Ta cho chúng được sống đời đời”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Vì dân Do-thái là một dân du mục sống với nghề chăn nuôi nên các tác gia Thánh Kinh thường dùng mối tương quan giữa con chiên và người chăn chiên để diễn tả mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và người tín hữu. Thiên Chúa là Chúa Chiên Lành, chăm lo săn sóc bảo vê từng con chiên. Chúa Chăn biết rõ từng con chiên. Ngược lại mỗi con chiên cũng biết rõ chủ chăn của mình, nghe tiếng chủ chăn gọi và đi theo tiếng gọi ấy.

Chúng ta hãy đọc kỹ và tự hỏi xem giữa Thiên Chúa với mình có mối quan hệ thân tình gắn bó như thế nào.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

3.1 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta: Vậy thì (a) BIẾT Chúa Giêsu, biết Thiên Chúa là đặc điểm hay điều kiện đầu tiên của chiên. Biết Chúa Giêsu, biết Thiên Chúa không chỉ là thuộc lòng mấy câu giáo lý về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa mà là có kinh nghiệm cá nhân riêng tư về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa, là có mối tương quan mật thiết cá vị với Chúa Giêsu, vớiThiên Chúa.

(b) THEO Chúa Giêsu, theo Thiên Chúa là đặc điểm hay điều kiện thứ hai của chiên. Theo là đi theo, là sống theo tinh thần, giáo lý, đường lối của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

3.2 Ta cho chúng được sống đời đời; chúng không bao gờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta: Khi chiên đã biết vả đã theo Chúa Giêsu, theo Thiên Chúa thì Chúa Giêsu và Thiên Chúa sẽ ban cho chiên điều quý giá nhất là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời và sự sống gắn liền với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa.

3.3 Điều mà Cha Ta ban cho Ta thì cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một: (a) Trước mắt Thiên Chúa thì chiên là vật cao trọng hơn tất cả mọi thứ khác mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu. Không ai có thể cướp chiên ra khỏi tay Chúa Cha. (b) Chúa Giêsu và Chúa Cha là một tức Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

4.1 Chúng ta hãy tìm biết và theo Chúa Giêsu và Thiên Chúa bằng (a) việc nghe giảng và đọc sách, nhất là đọc Sách Thánh (Thánh Kinh). Thánh Giêrônimô đã để lại cho chúng ta phương châm: KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ, CŨNG LÀ KHÔNG BIẾT THIÊN CHÚA (b) thi hành giáo huấn của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

4.2 Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa Giêsu và Thiên Chúa về ơn được làm chiên của Chúa Giêsu của Thiên Chúa bằng lời nói việc làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, vì đó là ơn rất trọng đại mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa đa ban cho chúng ta một cách “nhưng không” (chúng ta không có công gì cả).

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha con thứ cũng như người con cả đều Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh. Người đã tỏ lộ cho các môn đệ và chúng con biết là chúng con được làm chiên của Người và của Thiên Chúa. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người được làm chiên của Chúa Giêsu Kitô, của Thiên Chúa

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực giúp đỡ mọi ngươi đón nhận được hồng ân mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa ban cho chiên của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết trân quý ơn làm Kitô hữu, ơn làm chiên của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Ta và Cha Ta là một » Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra Chúa Giêsu là một với Chúa Cha, Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã chết và sống lại. Người đã mặc khải cho loài người biết nhiều người đã được chọn làm chiên của Người và của Thiên Chúa.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sự sáng suốt để chúng con biết trân quý ơn gọi làm chiên của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa mà chúng con đã nhận được cách ”nhưng không”. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 6 tháng 5 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội